NORDISK LITURGI
www.nordiskliturgi.dk

På denne hjemmeside findes en kortfattet oversigt over aktuelle liturgiske ordninger i de lutherske kirker i Norden. For hver kirke anføres bibliografiske oplysninger om de nugældende liturgiske bøger, samt link til den pågældende kirkes officielle hjemmeside og andre mere eller mindre officielle steder på nettet, hvor liturgiske tekster eller musik kan findes. Eksterne link åbner normalt i nyt vindue. 

(DK) Den Danske Folkekirke  

(FI) Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland  

(FO) Fólkakirkjan i Føroyum  

(GL) Kirken i Grønland 

(IS) Islenska þjóðkirkjan  
 
(NO) Den norske kirke 

(SE) Svenska kyrkan   

(xx) Supplerende liturgiske link 

For hvert land anføres oplysninger om:

Gudstjenesteordning: Højmesse og andre gudstjenester.
Kirkeårets tekster: Alterbog eller evangeliebog.
Kirkelige handlinger: Ritualer for dåb osv.
Salmebog.
Musikalier: Koralbog m.m.
Oversættelser til andre sprog.
Liturgisk lovgivning: Oplysning om besluttende myndighed
Kontaktadresse o.lign.

Hjemmesiden er oprettet efter drøftelse på Nordisk Liturgisk Kontaktmøde i Løgumkloster, Danmark, den 26.-28. oktober 2007. Tilsvarende møder har siden 1993 været afholdt cirka hvert andet år på skift i de nordiske lande. Deltagere i kontaktmøderne har især været repræsentanter fra de sekretariater eller kommissioner, der arbejder med liturgi og salmebøger. 

Et efterfølgende nordisk liturgisk kontaktmøde fandt sted i Finland, den 5.-7. oktober 2009, på Stiftsgården Lärkkulla i Karis. En rapport fra mødet kan findes her som pdf-dokument

Siden redigeres af provst emer. Holger Villadsen, Sakskøbing, Danmark (mail:  holger@sejrupvilladsen.dk) med økonomisk støtte fra Den danske Folkekirkes mellemkirkelige Råd. 

Siden er oprettet januar-februar 2008, men trænger til opdatering. Hvis nogen er interesseret i at overtage opgaven, er de meget velkomne til at rette henvendelse til Holger Villadsen. 

 

   |   dk   |    fi    |   fo   |    gl   |    is   |    no   |    se  |