www.nordiskliturgi.dk

Islenska Þjoðkirkjan (IS)

INDLEDNING
Kirken på Island har officiel hjemmeside på adressen: www.kirkjan.is
Den islandske biskop har egen hjemmeside på adressen: www.biskup.is
Også relevant er siden: www.tru.is 
Beslutning om liturgiske ordninger og bøger træffes af kirkerådet (kirkjuráð) med samtykke fra præstemødet (prestastefna) og kirketinget (kirkjuþing). 
Salmebogen (Sálmabók) er fra 1972 og blev i 1997 trykt sammen med et tillæg, Sálmar 1991. 
Kirkehåndbogen (Handbók íslensku kirkjunnar) blev godkendt i 1980 og trykt i 1981. Den indeholder højmesseordning, en oversigt over kirkeåret samt ritualer. 
Salmebogen udgives af kirkeforlaget Skálholtsútgafan, der har hjemmeside på adressen: www.skalholtsutgafan.is
Der er indledt et arbejde med at revidere salmebogen og håndbogen. Planen er, at en ny håndbog kan udkomme i slutningen af 2009 og en ny salmebog i 2010. 

GUDSTJENESTER
Ordning for højmesse, samt for morgensang, aftensang og prædikengudstjeneste, findes i kirkehåndbogen: Hándbók íslensku kirkjunnar (Reykjavik, Kirkjuráð 1981). Håndbogen er forsynet med følgende godkendelsespåtegning: "Útgefandi Kirkjuráð hinnar íslensku þjoðkirkju samkvæmt ákvörðun Prestastefnu og Kirkjuþings 1980". 

Indtil videre har jeg ikke fundet en internetversion af den islandske højmesseordning. 
På kirkens hjemmeside (kirkjan.is) er der en kort og generel introduktion til højmessen
En engelsk oversættelse af højmesseordningen findes her

Højmesseordningen med noder til gudstjenestens faste sungne led kan findes først i salmebogen: Sálmabók íslensku kirkjunnar (Skálholtsútgáfan 1997 eller senere). Der findes to forskellige musikalske versioner: Messa 1 (með sígildu tónlagí) og messa 2 (með tónlagí Sigfúsar Einarssonar). 

Håndbogen fra 1981 afløste den tidligere håndbog fra 1934: Helgisiðabók íslensku þjóðkirkjunnar (Reykjavík 1934, senest trykt i 1973). Før den var der en ritualbog med samme titel fra 1910. I de første århundreder efter reformationen fandtes højmesseordningen i Graduale, der først blev trykt i 1594 og derefter genoptrykt i 19 udgaver, senest i 1779. 

RITUALER 
De aktuelle ritualer kan findes i kirkehåndbogen: Hándbók íslensku kirkjunnar (Reykjavik, Kirkjuráð 1981). Håndbogen er forsynet med følgende godkendelsespåtegning: "Útgefandi Kirkjuráð hinnar íslensku þjoðkirkju samkvæmt ákvörðun Prestastefnu og Kirkjuþings 1980". Håndbogen indeholder følgende:

I. Skýringar og leiðbeiningar (vejledninger)
II. Messan (højmesse)
III. Bænir (kirkebønner og andre bønner)
IV. Kirkjuárið (kirkeårets kollekter og læsninger; som læses fra en bibel)
V. Skírn (dåb)
VI. Skriftir (skriftemål)
VII. Ferming (konfirmation)
VIII. Hjónavígsla (vielse/bryllup)
IX. Útför (begravelse)
X. Morgunsöngur (morgensang)
XI. Aftansöngur (aftensang)
XII. Prédikunarguðsþjónusta (prædikengudstjeneste)
XIII. Kirkjuvígsla (kirkeindvielse)
XIV. Prestvígsla (præstevielse)
XV. Biskupsvígsla (bispevielse)
XVI. Djáknavígsla (diakonvielse)

Jeg har indtil videre  ikke fundet ritualerne i andre trykte bøger eller på internettet. 

En kort og generel introduktion kan findes først i salmebogen: Sálmabók íslensku kirkjunnar (Skálholtsútgáfan 1997 eller senere). Tilsvarende kan findes på kirkens hjemmeside, hvor der er introduktioner til:

Skírn (dåb)
Ferming (konfirmation)
Hjónavígsla (vielse/bryllup)
Útför (begravelse).

Tidligere versioner af ritualer findes Helgisiðabók (1910 og 1934). I 1800-tallet hed bogen også "håndbog" og indeholdt både ritualer og kirkeårets tekster. I 1869 var titlen: Handbók fyrir presta à Íslandi, Endurskuduð (Reykjavík 1869). Den foregående hed: Handbók presta (Videyar Klaustri 1826). 

KIRKEÅRETS TEKSTER
Den grundlæggende bog er også her kirkehåndbogen fra 1981: Hándbók íslensku kirkjunnar (Reykjavik, Kirkjuráð 1981). Den indeholder både højmesseordning, ritualer og kirkeårets tekster. Kirjuárid findes i kapitel IV, side 62-106. Til hver søndag og helligdag findes kollekt og dagens bibelske læsninger (kun i form af henvisninger). Desuden findes kirkeårsbestemte vekselsange, hallelujavers m.m. 

Der er tre tekstrækker (A, B og C) med tre bibelske læsninger til hver dag: en gammeltestamentlig læsning (lexía), en nytestamentlig epistel (pistill) og evangeliet (guðspjall).

En oversigt over det aktuelle kirkeår og de enkelte søn- og helligdages bibelske læsninger m.m. kan findes på kirkens hjemmeside, hvor der under Trúin og lifið er et afsnit om Kirkjuárid
Et andet sted på hjemmesiden kirkjan.is er der tekster til tidligere kirkeår. Tekstrække A er er fx repræsenteret af kirkeåret 2003-2004, mens tekstrække B er repræsenteret ved kirkeåret 2002-2003.  

Kirkeårets tekster ser ikke ud til at være trykt i salmebogen. I det mindste findes de ikke i den salmebog fra 1997, som jeg har arbejdet med. 

Den forudgående håndbog med kirkeårets tekster hed: Helgisiðabók íslensku þjóðkirkjunnar (Reykjavík 1934, senest trykt i 1973). Den afløste igen en Helgisiðabók fra 1910.  I 1600- og 1700-tallet blev håndbogen med evangelietekster og epistler kaldt Dominicale; i 1800-tallet var titlen Handbók presta

SALMEBOG
Den nuværende islandske salmebog har titlen: Sálmabók íslensku kirkjunnar (Reykjavík, Skálholtsútgafan 1997 eller senere). Den er et af kirkemødet godkendt samtryk af salmebogen fra 1972, Sálmabók íslenzku kirkjunnar (Reykjavík, Kirkjurád 1972), og et salmebogstillæg fra 1991, Sálmar 1991 (Skálholt, Útgáfufélag Þjoðkirkjunnar 1991). 

På kirkens hjemmeside findes salmebogens salmer i afsnittet om Trúin og lífið / Sálmabók. Salmebogen fra 1972 indeholdt 532 salmer. I 1997 blev dette antal udvidet til i alt 757, samt et tillæg med Davíðssálmar (nr. 758-772). 

De forudgående salmebøger havde titlen: Sálmabók til kirkju- og heimasöngs (1. udgave 1886, 2. rev. udgave 1945). Dens forgænger var Evangelisk-kristileg Messusaungs- og Sálma-Bók, der første gang blev trykt i 1801. Den første egentlige salmebog efter reformation blev udgivet i 1589 af biskop Gudbranður Þorláksson med titlen: Ein ny Psalma Bok.  

MUSIKALIER
En énstemmig udgave af salmemelodierne og af melodierne til højmessens faste sungne led kan findes i salmebogen fra 1997 eller senere: Sálmabók íslensku kirkjunnar.  

En flerstemmig koralbog blev udgivet i 1999 med titlen: Sálmabók íslensku kirkjunnar - Orgelútgafá (Reykjavík, Skálholtsútgáfan 1999).  

Der vil formentlig være flere relevante titler, men jeg holder her indtil videre. 

OVERSÆTTELSER
En engelsk oversættelse af højmesseordningen findes her (pdf). Oversættelsen er modtaget fra Kristján Valur Ingólfsson. 

LITURGISK LOVGIVNING
Kirkerådet (kirkjuráð) har siden 1931 haft beslutningsret i liturgiske sager. Beslutninger skal dog træffes i samråd med det årlige præstemøde  (prestastefna) og kirketinget (kirkjuþing, siden 1957). 

Aktuelle love og regler kan findes på kirkens hjemmeside under afsnittet Lög og reglur
På kirkens hjemmesiden findes også informationer om kirkerådet (kirkjuráð) og kirketinget (kirkjuþing). 

KONTAKT
Biskupsstofa, Laugavegi 31, 150 Reykjavík, Island. Mail: kirkjan@kirkjan.is. Telf: 535 1500. Se endvidere www.kirkjan.is

Kirken har nedsat et liturgisk nævn (Helgisiðanefnd), hvor kontaktpersonen er Kristján Valur Ingólfsson. Mail: kristjan.valur.ingolfsson@kirkjan.is

Denne side er redigeret af provst Holger Villadsen, Alleen 11, Radsted, DK-4990 Sakskøbing. Mail: holger@sejrupvilladsen.dk. Bemærkninger til sidens indhold med forslag, tilføjelser m.m. modtages gerne. Siden oprettet februar 2008. 

Forside  |   dk   |    fi    |   fo   |    gl   |    is   |    no   |    se