www.nordiskliturgi.dk

Forside  |   dk   |    fi    |   fo   |    gl   |    is   |    no   |    se   

Islenska Þjoðkirkjan (IS)

Denne side er oprettet i februar 2008. Den er revideret i april 2023.

INDLEDNING
Kirken på Island har officiel hjemmeside på adressen: https//www.kirkjan.is (set april 2023)
Derfra er der adgang til forskellige underafdelinger:
(1) Fréttir, (2) Sóknir, (3) þjónusta, (4) Kirkjan og (5) Sálmabók.
Beslutning om liturgiske ordninger og bøger træffes af kirkerådet (kirkjuráð) med samtykke fra præstemødet (prestastefna) og kirketinget (kirkjuþing). 
Der er i 2022 kommet en ny salmebog (Sálmabók 2022). Den afløser den tidigere salmebog fra 1972, som i 1997 blev trykt sammen med et tillæg, Sálmar 1991. 
Kirkehåndbogen (Handbók íslensku kirkjunnar) blev godkendt i 1980 og trykt i 1981. Den indeholder højmesseordning, en oversigt over kirkeåret og de bibelske perikoper samt ritualer. 
Salmebogen udgives af kirkeforlaget Skálholtsútgafan. Forlaget er den del af eller administreres af Kirkjuhúsið, som har hjemmeside https://kirkjuhusid.is
Det islandske biblioteksvæsen har en hjemmeside, hvor der er muligt at søge efter islandske bogtitler: https://leitir.is

Der er indledt et arbejde med at revidere håndbogen. Så vidt jeg er orienteret på nuværende tidspunkt (april 2023), er der i 2021 indleveret en betænkning til præstemødet, men der er ikke godkendt eller trykt en ny håndbog.

GUDSTJENESTER
Ordning for højmesse, samt for morgensang, aftensang og prædikengudstjeneste, findes i kirkehåndbogen: Hándbók íslensku kirkjunnar (Reykjavik, Kirkjuráð 1981). Håndbogen er forsynet med følgende godkendelsespåtegning: "Útgefandi Kirkjuráð hinnar íslensku þjoðkirkju samkvæmt ákvörðun Prestastefnu og Kirkjuþings 1980". 

Indtil videre har jeg ikke fundet en internetversion af den islandske højmesseordning.  
En engelsk oversættelse af højmesseordningen udarbejdet af Kristján Valur Ingólfsson findes her

Højmesseordningen med noder til gudstjenestens faste sungne led kan findes først i salmebogen: Sálmabók íslensku kirkjunnar (Skálholtsútgáfan 1997 eller senere). Der findes to forskellige musikalske versioner: Messa 1 (með sígildu tónlagí) og messa 2 (með tónlagí Sigfúsar Einarssonar). 

HV, april 2023: Jeg har endnu ikke haft mulighed for at læse den nye islandske salmebog fra 2022, så jeg ved ikke, om den også indeholder højmesseordningen og noder til gudstjenestens faste sungne led. Men det gør den formentlig.

Håndbogen fra 1981 afløste den tidligere håndbog fra 1934: Helgisiðabók íslensku þjóðkirkjunnar (Reykjavík 1934, senest trykt i 1973). Før den var der en ritualbog med samme titel fra 1910. I de første århundreder efter reformationen fandtes højmesseordningen i Graduale, der først blev trykt i 1594 og derefter genoptrykt i 19 udgaver, senest i 1779. 

RITUALER 
De aktuelle ritualer kan findes i kirkehåndbogen: Hándbók íslensku kirkjunnar (Reykjavik, Kirkjuráð 1981). Håndbogen er forsynet med følgende godkendelsespåtegning: "Útgefandi Kirkjuráð hinnar íslensku þjoðkirkju samkvæmt ákvörðun Prestastefnu og Kirkjuþings 1980". Håndbogen indeholder følgende:

I. Skýringar og leiðbeiningar (vejledninger)
II. Messan (højmesse)
III. Bænir (kirkebønner og andre bønner)
IV. Kirkjuárið (kirkeårets kollekter og læsninger; som læses fra en bibel)
V. Skírn (dåb)
VI. Skriftir (skriftemål)
VII. Ferming (konfirmation)
VIII. Hjónavígsla (vielse/bryllup)
IX. Útför (begravelse)
X. Morgunsöngur (morgensang)
XI. Aftansöngur (aftensang)
XII. Prédikunarguðsþjónusta (prædikengudstjeneste)
XIII. Kirkjuvígsla (kirkeindvielse)
XIV. Prestvígsla (præstevielse)
XV. Biskupsvígsla (bispevielse)
XVI. Djáknavígsla (diakonvielse)

Jeg har indtil videre  ikke fundet ritualerne i andre trykte bøger eller på internettet. 

En kort og generel introduktion kan findes først i salmebogen: Sálmabók íslensku kirkjunnar (Skálholtsútgáfan 1997 eller senere). Måske findes der tilsvarende i den nye salmebog fra 2022. 

Tidligere versioner af ritualer findes Helgisiðabók (1910 og 1934). I 1800-tallet hed bogen også "håndbog" og indeholdt både ritualer og kirkeårets tekster. I 1869 var titlen: Handbók fyrir presta à Íslandi, Endurskuduð (Reykjavík 1869). Den foregående hed: Handbók presta (Videyar Klaustri 1826). 

KIRKEÅRETS TEKSTER
Den grundlæggende bog er også her kirkehåndbogen fra 1981: Hándbók íslensku kirkjunnar (Reykjavik, Kirkjuráð 1981). Den indeholder både højmesseordning, ritualer og kirkeårets tekster. Kirjuárid findes i kapitel IV, side 62-106. Til hver søndag og helligdag findes kollekt og dagens bibelske læsninger (kun i form af henvisninger). Desuden findes kirkeårsbestemte vekselsange, hallelujavers m.m. 

Der er tre tekstrækker (A, B og C) med tre bibelske læsninger til hver dag: en gammeltestamentlig læsning (lexía), en nytestamentlig epistel (pistill) og evangeliet (guðspjall).

En oversigt over det aktuelle kirkeår, tidligere kirkeår og de enkelte søn- og helligdages bibelske læsninger m.m. kan findes på kirkens hjemmeside:
https://www.kirkjan.is/kirkjan/kirkjuarid (set april 2023).

Kirkeårets tekster ser ikke ud til at være trykt i salmebogen. I det mindste findes de ikke i den salmebog fra 1997, som jeg har arbejdet med. 

Den forudgående håndbog med kirkeårets tekster hed: Helgisiðabók íslensku þjóðkirkjunnar (Reykjavík 1934, senest trykt i 1973). Den afløste igen en Helgisiðabók fra 1910.  I 1600- og 1700-tallet blev håndbogen med evangelietekster og epistler kaldt Dominicale; i 1800-tallet var titlen Handbók presta

SALMEBOG
I 2022 udkom der en ny islandsk salmebog: Sálmabók íslensku kirkjunnar (Reykjavík, Skálholtsútgáfan 2022). Det korte navn er Sálmabok 2022. Den indeholder 795 salmer, samt bønnebog, messesange m.m. og er på 1200 sider.

Salmebogen findes også på kirkens hjemmeside: https://kirkjan.is/salmabok
Der findes både tekst og enstemmig melodi til de 795 salmer. Desuden tekst til nogle læsessalmer: Davids-salmer, Te Deum og Litaniet.

Den tidligere islandske salmebog havde samme titel: Sálmabók íslensku kirkjunnar (Reykjavík, Skálholtsútgafan 1997 og senere). Der blev af kirkemødet godkendt et samtryk af salmebogen fra 1972, Sálmabók íslenzku kirkjunnar (Reykjavík, Kirkjurád 1972), og et salmebogstillæg fra 1991, Sálmar 1991 (Skálholt, Útgáfufélag Þjoðkirkjunnar 1991). Den oprindelige salmebog fra 1972 indeholdt 532 salmer. I 1997 blev dette antal udvidet til i alt 757, samt et tillæg med Davidssalmer (nr. 758-772). 

De forudgående salmebøger havde titlen: Sálmabók til kirkju- og heimasöngs (1. udgave 1886, 2. rev. udgave 1945). Dens forgænger var Evangelisk-kristileg Messusaungs- og Sálma-Bók, der første gang blev trykt i 1801. Den første egentlige salmebog efter reformation blev udgivet i 1589 af biskop Gudbranður Þorláksson med titlen: Ein ny Psalma Bok.  

MUSIKALIER
I tilknytning til den nye salmebog fra 2022 er også udgivet en Ny Sálmasöngsbók, både en Orgelútgáfa og en Hljómaútgáfa. De enstemmige melodier kan findes på kirkens hjemmeside: https://kirkjan.is/salmabok

I salmebogen forud for 2022 (f.eks. i 1997) fandtes der en énstemmig version af salmemelodierne og af melodierne til højmessens faste sungne led.  

En flerstemmig koralbog blev udgivet i 1999 med titlen: Sálmabók íslensku kirkjunnar - Orgelútgafá (Reykjavík, Skálholtsútgáfan 1999).  

Der vil formentlig være mange flere relevante titler.

OVERSÆTTELSER
En engelsk oversættelse af højmesseordningen findes her (pdf). Oversættelsen er modtaget i 2008 fra Kristján Valur Ingólfsson. 

LITURGISK LOVGIVNING
Kirkerådet (kirkjuráð) har siden 1931 haft beslutningsret i liturgiske sager. Beslutninger skal dog træffes i samråd med det årlige præstemøde  (prestastefna) og kirketinget (kirkjuþing, siden 1957). 

På kirkens hjemmesiden findes også informationer om og dokumenter fra kirketinget (https://kirkjan.is/kirkjan/kirkjuthing) og kirkerådet (https://kirkjan.is/kirkjan/kirkjurad). Begge set april 2023.

KONTAKT
Biskupsstofa, Háaleitisbraut 66, 103 Reykjavik, Island.  Mail: kirkjan@kirkjan.is. Telf: 528 4000. Se endvidere https://www.kirkjan.is/kirkjan/biskup-islands

Kirken har nedsat et liturgisk nævn (Helgisiðanefnd), hvor kontaktpersonen er Kristján Valur Ingólfsson (https://kristjanvalur.is)

Denne side er redigeret af provst Holger Villadsen, Rådhusgade 26, DK-4990 Sakskøbing. Mail: holger@sejrupvilladsen.dk. Bemærkninger til sidens indhold med forslag, tilføjelser m.m. modtages gerne. Siden oprettet februar 2008. Ajourført april 2023. 

Forside  |   dk   |    fi    |   fo   |    gl   |    is   |    no   |    se