www.nordiskliturgi.dk    

SUOMEN EVANKELIS-LUTERILAINEN KIRKKO
EVANGELISK-LUTHERSKA KYRKAN I FINLAND
 


INDLEDNING
Kirken har officiel hjemmeside på adressen: www.evl.fi
Hovedsproget er finsk, med finlandssvensk og samisk som supplerende sprog. I denne sammenhæng anføres de svensk-sprogede udgivelser dog først. 
I 1988 nedsatte kirkemødet en "handbokskommitté", som har fremlagt sine forslag for kyrkomötet og fået dem godkendt. 
Kyrkohandboken / kirkkokäsikirja
er et fælles navn for de liturgiske bøger og består af 3 bind:

I. Gudstjänstboken / Jumalanpalvelusten kirja (godkendt af kirkemødet 2000)
II. Evangelieboken / Evankeliumikirja (godkendt af kirkemødet 1999)
III. Kyrkliga förrättningar / Kirkollisten toimitusten kirja (godkendt af kirkemødet 2003 og 2004).  

På evl.fi findes en oversigtsside med tilgang til Kyrkohandbokens 3 bind på finsk, finlandssvensk, samisk og engelsk. Der findes desuden en anden oversigtsside med link til liturgiske sider på evl.fi. 

De finlandssvenske liturgiske bøger udgives af Församlingsforbundets förlag / Fontana Media, som orienterer om udgivelserne på adressen: www.fontanamedia.fi

GUDSTJENESTER / GUDSTJÄNSTBOKEN 
Ordningerne for gudstjenester findes i Gudstjänstboken, Antagen av kyrkomötet den 12 januari 2000 (= Kyrkohandbok I för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Församlingsförbundets förlag 2000). Der findes følgende gudstjenesteformer:

Högmässa, som findes i 4 varianter
Mässa 1, Mässa 2, Mässa 3, Mässa 4
Gudstjänst
Veckomässa
Familjemässa
Tidebönner, fx Kort tidebön 
Gudstjänster under kyrkoårets festtider, fx Adventsvesper

På kirkens hjemmeside (www.evl.fi) findes hele Gudstjänstboken som pdf-filer, én for hver ordning samt for bogen som helhed.  Efterfølgende link fører til Gudstjänstbokens indexside, hvor man kan få et mere præcist og fuldstændigt overblik over bogens indhold. Endvidere er der indbygget nogle direkte link i ovenstående oversigt over gudstjenesteformer (flere af pdf-filerne begynder med en blank side). 

Den finske version har titlen: Jumalanpalvelusten kirja, Hyvälsytty kirkolliskokouksessa 12. tammikuuta 2000 (= Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkokäsikirjan I, Kirkkopalvelut Suomen kirkon sisälähetysseuran 2000). På kirkens hjemmeside, evl.fi, findes gudstjenestebogens ordninger både som doc-filer og som pdf-filer. Her er et direkte link til indexsiden for den finske gudstjenestebog, Jumalanpalvelusten kirja

RITUALER / KYRKLIGA FÖRRÄTNINGAR 
Tredje bind af Kyrkohandboken  har titlen Kyrkliga förrättningar  og består af 3 dele.
Del 1 vedrører kirkelige handlinger, som ledes af en præst, og del 2 vedrører velsignelseshandlinger, som ledes af en biskop. Disse to dele blev godkendt af kirkemødet i 2003. Indtil videre har jeg ikke fundet en præcis titel på den svensk-sprogede publikation.   
Del 3 om "Andakter vid olika tillfällen" har titlen Kyrkliga förrättningar, Antagen af kyrkomötet den 8 november 2004 (= Kyrkohandbok för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland III, del 3, Församlingsförbundets förlag 2005).

Kyrkohandbokens bind III, del 1 har ritualer for "Kasualhandlingar och andakter" og indeholder:

Dop
Konfirmation
Upptagande i kyrkans gemanskap
Ingående av äktenskap
Begravning
Bikt
Sjukkommunion
Andakter
Välsignelse av hem. 

Kyrkohandbokens bind III, del 2 indeholder ritualer for "Vigningar, installationer och välsingelseakter", herunder:

Prästvigning
Vigning til diakonämbetet
Biskopsvigning
Kyrkoherdeinstallation
Kaplaninstallation
Välsignelse till ... 
Invigning av kyrka
Invigning af begravningsplats.

På kirkens hjemmeside (evl.fi) findes der en generel introduktion til de "Kyrkliga förrättningar", samt pdf-filer med "Kasualhandlingar och andakter" og "Vigningar, installationer och välsignelseakter". Endvidere er der i et vist omfang i ovenstående oversigter indbygget link til de enkelte handlinger. 

De finske bøger med kirkelige ritualer har titlerne:

Kirkollisten toimitusten kirja, 1. osa: Kasuaalitoimitukset, Hyväksytty kirkokolliskouksessa 8. marraskuuta 2003 (= Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkokäsikirja III.1, Kirkkopalvelut 2004).

Kirkollisten toimitusten kirja, 2. osa: Vihkimiset, virkaan asettamiset ja tehtävään siunaamiset, Hyväksytty kirkokolliskouksessa 8. marraskuuta 2003 (= Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkokäsikirja III.2, Kirkkopalvelut 2004).

Kirkollisten toimitusten kirja, 3. osa: Rukoushetkiä, Hyväksytty kirkokolliskouksessa 8. marraskuuta 2003 (= Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkokäsikirja III.3, Kirkkopalvelut 2004).

Link til de finske ritualer på kirkens hjemmeside findes her. På denne index-side findes også en detaljeret oversigt på finsk over ritualbøgernes indhold og disposition. 

KIRKEÅRETS TEKSTER / EVANGELIEBOKEN 
Evangelieboken, Antagen av kyrkomötet den 8 maj 1999 (= Kyrkohandbok II för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Församlingsförbundets förlag 2000). 
Evangeliebogen indeholder bibeltekster og bønner til kirkeårets søndage og helligdage. Der er tre årgange, som til hver dag indeholder tre læsninger: Gammeltestamentlig læsning, epistel og evangelium. Desuden findes: psaltarpsalm, hallelujavers og flere forslag til dagens bön. 

Der findes en samlet udgave af Gudstjänstboken og Evangelieboken, som på bindet har titlen: Kyrkohandboken I-II (Församlingsförbundets förlag). 

På evl.fi findes Evangelieboken som pdf-filer; der en fil for hver søndag eller helligdag. Index-siden giver et hurtigt overblik over det finske kirkeår. Desuden findes på evl.fi en kateketisk introduktion til kirkeåret; direkte link her

Den finske version har titlen: Evankeliumikirja, Hyväksytty kirkolliskokouksessa 8. toukokuuta 1999 (= Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkokäsikirja II, Kirkkopalvelut Suomen kirkon sisälähhetysseura 2000). Teksterne til kirkeårets enkelte søndage og helligdage findes på evl.fi, direkte link her

SALMEBOG
Salmebøgerne, både den finske og den finlandssvenske, blev godkendt af kirkemødet i 1986 og taget i brug i 1987. 

Den finlandssvenske version har titlen: Svensk psalmbok för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, antagen av kyrkomötet i februari 1986 (Församlingsförbundets förlag 1987, og senere). Den udgives både som "Melodipsalmbok" og som "Textpsalmbok". 
På nuværende tidspunkt er den ikke tilgængelig på internettet af ophavsretslige grunde, men der arbejdes på sagen. 

Den finske salmebog (virsikirja) har titlen: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virsikirja, Hyväksytty kirkolliskokouksessa 13. helmikuuta 1986 (Kirkkopalvelut 1987, og senere). Den udgives både som melodisalmebog og som tekstsalmebog. 
Den finske salmebog er tilgængelig på internettet via adressen: http://evl.fi/virsikirja
Salmenumrene kan vælges øverste venstre hjørne, hvorefter både tekst og melodi kan læses. Der er desuden forskellige andre indgange og oversigter. 

Den tidligere salmebog var godkendt af kirkemødet i 1943. 

MUSIKALIER
Enstemmige melodier til gudstjenestens liturgiske led findes i Gudstjänstboken / Jumalanpalvelusten kirja (godkendt af kirkemødet 2000). Se nærmere ovenfor under "Gudstjenester". 

Enstemmige melodier til salmebogens salmer kan findes i salmebøgernes melodiudgaver. Se nærmere ovenfor under "Salmebog". De enstemmige melodier til den finske salmebog kan findes på kirkens hjemmeside via adressen: http://evl.fi/virsikirja

Koralbogen til den finlandssvenske salmebog har titlen: Koralbok till Svensk psalmbok för den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland (2 vol., Församlingsförbundet 1987, eller senere). 

På Fontana Medias hjemmeside omtales desuden følgende to musikbøger: Mässmusik (ISBN 951-550-554-2, Fontana Media) og Kyrkliga förrättninger - Ackompanjemang (ISBN 951-550-650-6, Fontana Media). Se nærmere på forlagets hjemmeside: www.fontanamedia.fi

Koralbogen til den finske salmebog har titlen: Koraalikirja kirkolliskokouksen 13. helmikuuta 1986 hyväksymään virsikirjann [toim. Pekka Sipilä] (2 vol., Fazer musiiki 1987, eller senere). 

OVERSÆTTELSER 
På kirkens hjemmeside, www.evl.fi, er der et omfattende engelsk-sproget afsnit, hvor der blandt andet er introduktioner til finsk liturgi under overskriften Worship

I afsnittet om Orders of Worship findes blandt andet engelske oversættelser af:

Communion Service (pfd)
Service of the Word (pdf)
Weekday Communion Service (pdf).
En mere fuldstændig liste kan findes på denne oversigtsside

I afsnittet om Orders of Service findes blandt andet engelske oversættelser af:

Baptisme of a child (pdf)
Wedding (pdf)
Funeral service (pfd)
Private confession (pdf)
The Lord's Supper in a home (pdf)
Ovenstående liste er ikke udtømmende. 

Der findes desuden pædagogiske introduktioner til kirkeåret, de liturgiske bøger samt en lille finsk-engelsk ordbog med de vigtigste kirkelige og liturgiske ord (Vocabulary). 

Jeg er ikke bekendt med, om der findes trykte udgaver af oversættelser af finsk liturgi til engelsk og andre "fremmedsprog". 

LITURGISK LOVGIVNING 
Øverste besluttende myndighed i liturgiske anliggender er kirkemødet (kyrkomötet / kirkolliskokous). Den nuværende kirkehåndbog (kyrkohandbok / kirkkokäsikirja) er godkendt af kirkemødet i perioden 1999-2004, mens salmebogen blev godkendt i 1986.  Kirkemødet har eget (finsksproget) websted på adressen: www.evl.fi/kirkokolliskokous/

Under Kyrkostyrelsen er der et kontor, der beskæftiger sig med liturgi: Kyrkans enhet för Gudstjänstliv och musik.  På finsk: Jumalanpalveluselämä ja musiikitoiminta (KJM). Kontorets ansatte kan findes på følgende link. En oversigt over Kyrkostyrelsens struktur kan findes her. Kyrkostyrelsen har eget (finsksproget) websted på adressen: www.evl.fi/keskushallinto/

KONTAKT
Kirkostyrelsen / Kirkkohallitus har besøgsadresse: Hamngatan 11, 00160 Helsingfors. Postadresse er: PB 185, 00161 Helsingfors. Mail: kyrkostyrelsen@evl.fi

De finske deltagere ved det seneste nordiske liturgiske kontaktmøde i Løgumkloster 2007 var Kai Vahtola (mail: kai.vahtola@evl.fi) og Hannu Majamäki (mail: hannu.majamaki@evl.fi), der begge arbejder på kirkestyrelsens kontor for Gudstjänstliv och musik, samt Jan Hellberg (mail: jan.hellberg@evl.fi), der er sekretær i Borgå stift og arbejder ved svensk-sproget liturgi i Finland. 

Denne side er redigeret af provst Holger Villadsen, Alleen 11, Radsted, DK-4990 Sakskøbing. Mail: holger(at)sejrupvilladsen.dk. Bemærkninger til sidens indhold med forslag, tilføjelser m.m. modtages gerne. Siden er oprettet februar 2008. 

 

 

Forside  |   dk   |    fi    |   fo   |    gl   |    is   |    no   |    se