www.nordiskliturgi.dk 

 Forside  |   dk   |    fi    |   fo   |    gl   |    is   |    no   |    se     

SUOMEN EVANKELIS-LUTERILAINEN KIRKKO
EVANGELISK-LUTHERSKA KYRKAN I FINLAND
 

Siden oprettet i 2008.
Ajourført april 2023, især vedr. link, som var hørt op med at fungere.

INDLEDNING
Kirken har officiel hjemmeside på adressen: www.evl.fi
Der er en svensk version: https://evl.fi/forstasidan  
Desuden en engelsk startside: https://evl.fi/frontpage  
Hovedsproget er finsk, med finlandssvensk og samisk som supplerende sprog. I denne sammenhæng anføres de svensk-sprogede udgivelser dog først. 
I 1988 nedsatte kirkemødet en "handbokskommitté", som har fremlagt sine forslag for kyrkomötet og fået dem godkendt. 
Kyrkohandboken / kirkkokäsikirja
er et fælles navn for de liturgiske bøger og består af 3 bind:

I. Gudstjänstboken / Jumalanpalvelusten kirja (godkendt af kirkemødet 2000)
II. Evangelieboken / Evankeliumikirja (godkendt af kirkemødet 1999)
III. Kyrkliga förrättningar / Kirkollisten toimitusten kirja (godkendt af kirkemødet 2003 og 2004).  

Kirkohandboken findes i elektronisk form på en hjemmeside, der er drevet af den finske kirke: https://kyrkohandboken.fi. Fra denne startside er der adgang til både Gudstjånstboken, Evangelieboken og de Kyrkliga förrättningar. 
Den finske version af den tilsvarende side er: https://kirkkokasikirja.fi

De bogtrykte finlandssvenske liturgiske bøger er udgivet af Församlingsforbundets förlag / Fontana Media, Helsingfors. 

GUDSTJENESTER / GUDSTJÄNSTBOKEN 
Ordningerne for gudstjenester findes i Gudstjänstboken, Antagen av kyrkomötet den 12 januari 2000 (= Kyrkohandbok I för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Församlingsförbundets förlag 2000). Der findes følgende gudstjenesteformer:

Högmässa, som findes i 4 varianter: Mässa 1, Mässa 2, Mässa 3, Mässa 4
Gudstjänst
Veckomässa
Familjemässa
Tidebönner, fx Kort tidebön 
Gudstjänster under kyrkoårets festtider, fx Adventsvesper. 

På den ovenfor anførte hjemmeside (https://kyrkohandboken.fi) findes Gudstjänstboken i forskellige versioner og formater, herunder også en vejledning: Tjäna Herren med glädja.

Den finske version har titlen: Jumalanpalvelusten kirja, Hyvälsytty kirkolliskokouksessa 12. tammikuuta 2000 (= Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkokäsikirjan I, Kirkkopalvelut Suomen kirkon sisälähetysseuran 2000). En elektronisk version findes på hjemmesiden:
https://kirkkokasikirja.fi  

RITUALER / KYRKLIGA FÖRRÄTNINGAR 
Tredje bind af Kyrkohandboken  har titlen Kyrkliga förrättningar  og består af 3 dele.
Del 1 vedrører kirkelige handlinger, som ledes af en præst, del 2 vedrører velsignelseshandlinger, som ledes af en biskop, og del 3 vedrører andagter ved forskellige lejligheder. Tredje bind af Kyrkohandboken blev godkendt af kirkemødet i 2003 og 2004. 

Kyrkohandbogens bind III, del 1-2 blev bogtrykt i 2004 og 2010. Bogtitel: Kyrkohandbok för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland III: Kyrkliga förrätningar.  Del 1, Kasualhandlingar och andakter. Del 2, Vigningar, installationer och välsignelseakter.  Antagen av kyrkomötet den 8 november 2004. (Helsingfors: Montana Media 2010).
  
Kyrkohandbokens bind III, del 3 indeholder Andakter vid olika tillfällen (Helsingfors: Församlingförbundets Förlag AB 2005). 

Kyrkohandbokens bind III, del 1 har ritualer for "Kasualhandlingar och andakter" og indeholder:

Dop
Konfirmation
Upptagande i kyrkans gemanskap
Ingående av äktenskap
Begravning
Bikt
Sjukkommunion
Andakter
Välsignelse av hem. 

Kyrkohandbokens bind III, del 2 indeholder ritualer for "Vigningar, installationer och välsignelseakter", herunder:

Prästvigning
Vigning til diakonämbetet
Biskopsvigning
Kyrkoherdeinstallation
Kaplaninstallation
Välsignelse till ... 
Invigning av kyrka
Invigning af begravningsplats.

En elektronisk version af ritualerne kan findes på hjemmesiden: https://kyrkohandboken.fi
Her er der også en vejledning: Du är med mig – Handledning för de kyrkliga förrättningar.

De finske bøger med kirkelige ritualer har titlerne:

Kirkollisten toimitusten kirja, 1. osa: Kasuaalitoimitukset, Hyväksytty kirkokolliskouksessa 8. marraskuuta 2003 (= Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkokäsikirja III.1, Kirkkopalvelut 2004).

Kirkollisten toimitusten kirja, 2. osa: Vihkimiset, virkaan asettamiset ja tehtävään siunaamiset, Hyväksytty kirkokolliskouksessa 8. marraskuuta 2003 (= Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkokäsikirja III.2, Kirkkopalvelut 2004).

Kirkollisten toimitusten kirja, 3. osa: Rukoushetkiä, Hyväksytty kirkokolliskouksessa 8. marraskuuta 2003 (= Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkokäsikirja III.3, Kirkkopalvelut 2004).

Link til de finske ritualer på kirkens hjemmeside findes på adressen:
https://kirkkokasikirja.fi

KIRKEÅRETS TEKSTER / EVANGELIEBOKEN 
Evangelieboken, Antagen av kyrkomötet den 8 maj 1999 (= Kyrkohandbok II för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Församlingsförbundets förlag 2000). 
Evangeliebogen indeholder bibeltekster og bønner til kirkeårets søndage og helligdage. Der er tre årgange, som til hver dag indeholder tre læsninger: Gammeltestamentlig læsning, epistel og evangelium. Desuden findes: psaltarpsalm, hallelujavers og flere forslag til dagens bön. 

Der findes en samlet udgave af Gudstjänstboken og Evangelieboken, som på bindet har titlen: Kyrkohandboken I-II (Församlingsförbundets förlag 2000. Andet oplag 2004, og måske også senere oplag). 

Evangelieboken kan findes i elektronisk form på hjemmesiden: https://kyrkohandboken.fi
Udover selve evangeliebogen er der også en kirkeårskalender med tekster til hver søndag og helligdag, samt evangliebogen på samisk.

Den finske version har titlen: Evankeliumikirja, Hyväksytty kirkolliskokouksessa 8. toukokuuta 1999 (= Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkokäsikirja II, Kirkkopalvelut Suomen kirkon sisälähhetysseura 2000).
Elektronisk version kan findes på adressen: https://kirkkokasikirja.fi

SALMEBOG
Salmebøgerne, både den finske og den finlandssvenske, blev godkendt af kirkemødet i 1986 og taget i brug i 1987. 

Den finlandssvenske version har titlen: Svensk psalmbok för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, antagen av kyrkomötet i februari 1986 (Församlingsförbundets förlag 1987, og senere). Den udgives både som "Melodipsalmbok" og som "Textpsalmbok". 

En elektronisk version kan findes på adressen: https://psalmbok.fi

Et tillæg med 146 salmer ("Sång i Guds värld") blev godkendt af kirkemødet i 2015. 

Den finske salmebog (virsikirja) har titlen: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virsikirja, Hyväksytty kirkolliskokouksessa 13. helmikuuta 1986 (Kirkkopalvelut 1987, og senere). Den udgives både som melodisalmebog og som tekstsalmebog. 
Den finske salmebog er tilgængelig på internettet via adressen: https://evl.fi/virsikirja eller bare: https://virsikirja.fi  

Den tidligere salmebog var godkendt af kirkemødet i 1943. 

MUSIKALIER
Enstemmige melodier til gudstjenestens liturgiske led findes i Gudstjänstboken / Jumalanpalvelusten kirja (godkendt af kirkemødet 2000). Se nærmere ovenfor under "Gudstjenester". 

Enstemmige melodier til salmebogens salmer kan findes i salmebøgernes melodiudgaver. Se nærmere ovenfor under "Salmebog". De enstemmige melodier til den finske salmebog kan i mange tilfælde findes på kirkens hjemmeside. I visse tilfælde forhindrer ophavsret at lægge melodierne åbent ud på internet. 
Den svenske version: https://psalmbok.fi  
Den finske version: https://virsikirja.fi

Koralbogen til den finlandssvenske salmebog har titlen: Koralbok till Svensk psalmbok för den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland (2 vol., Församlingsförbundet 1987, eller senere). 

På Fontana Medias hjemmeside omtaltes tidligere desuden følgende to musikbøger: Mässmusik (ISBN 951-550-554-2, Fontana Media) og Kyrkliga förrättninger - Ackompanjemang (ISBN 951-550-650-6, Fontana Media). 

Koralbogen til den finske salmebog har titlen: Koraalikirja kirkolliskokouksen 13. helmikuuta 1986 hyväksymään virsikirjann [toim. Pekka Sipilä] (2 vol., Fazer musiiki 1987, eller senere). 

OVERSÆTTELSER 
På kirkens hjemmeside, www.evl.fi, er der et  engelsk-sproget afsnit, hvor der blandt andet er introduktioner til finsk liturgi. På den finske side kan man vælge "In English". Derefter kan man vælge "Our Faith". Og derefter vælges "Worship and life". 

Der er direkte adgang til den engelske version fra: https://evl.fi/frontpage
Her er der pædagogiske introduktioner på engelsk til kirkeåret og de vigtigste ritualer.

Der findes formentlig egentlige oversættelser af "finsk liturgi" til andre fremmedsprog, men indtil videre har jeg ikke fundet nogen på den finske kirkes hjemmeside. 

LITURGISK LOVGIVNING 
Øverste besluttende myndighed i liturgiske anliggender er kirkemødet (kyrkomötet / kirkolliskokous). Den nuværende kirkehåndbog (kyrkohandbok / kirkkokäsikirja) er godkendt af kirkemødet i perioden 1999-2004, mens salmebogen blev godkendt i 1986.  Kirkemødet har eget (finsksproget) websted på adressen: www.evl.fi/kirkokolliskokous/

Under Kyrkostyrelsen er der et kontor, der beskæftiger sig med liturgi: Kyrkans enhet för Gudstjänstliv och musik.  På finsk: Jumalanpalveluselämä ja musiikitoiminta (KJM). Kyrkostyrelsen har eget (finsksproget) websted på adressen: www.evl.fi/keskushallinto/

KONTAKT
Kirkostyrelsen / Kirkkohallitus har besøgsadresse: Hamngatan 11, 00160 Helsingfors. Postadresse er: PB 185, 00161 Helsingfors. Mail: kyrkostyrelsen@evl.fi

Denne side er redigeret af provst Holger Villadsen, Rådhusgade 25, DK-4990 Sakskøbing. Mail: holger@sejrupvilladsen.dk. Bemærkninger til sidens indhold med forslag, tilføjelser m.m. modtages gerne. Siden er oprettet februar 2008 og revideret (delvist) i 2023. 
 

 

Forside  |   dk   |    fi    |   fo   |    gl   |    is   |    no   |    se