www.nordiskliturgi.dk

SVENSKA KYRKAN

INDLEDNING
Kirkens officielle hjemmeside findes på adressen: www.svenskakyrkan.se.
Beslutninger vedrørende liturgi træffes af kyrkomötet, som i 1986 godkendte Den svenska psalmboken, i 1986-87 Den svenska kyrkohandboken og i 2002 Den svenska evangelieboken. 
Hovedsproget er svensk, men der findes også finske versioner af de liturgiske ordninger. 
De liturgiske bøger er for det meste udgivet af forlaget Verbum, som informerer om aktuelle udgivelser på adressen: www.verbum.se

GUDSTJENESTER
Ordningerne for gudstjenester findes i Den svenska kyrkohandboken, del I: Den allmänna gudstjänsten och De kyrkliga handlingerna, antagen för Svenska kyrkan av 1986 års kyrkomöte. Seneste udgave er 3. rev. udgave, som er revideret efter Den svenska evangelieboken 2002 og Bibel 2000 (Verbum 2006). 

Der skelnes mellem "Huvudgudstjänster" og "Övriga gudstjänster", og inden for hver gruppe yderligere efter, om det er med nadver eller uden nadver. Det giver i lidt forenklet udgave følgende former:

Huvudgudstjänster med nattvard
     Högmessa
     Söndagsmässa
     Familjemässa
Huvudgudstjänster utan nattvard
     Högmässogudstjänst
     Söndagsgudstjänst
     Familjegudstjänst
Övriga gudstjänster med nattvard
     Veckomässa
     Sjukkommunion
     Temamässa
Övriga gudstjänster utan nattvard
     Söndagsbön / Veckobön
     Temagudstjänst

Den finske version af Den svenska kyrkohandboken har titlen: Ruotsin kirkon käsikirja, suomenkielisiä jumalanpalveluksia varten, Osa 1: Yleinen jumalanpalvelus ja kirkolliset toimitukset. Seneste udgave er 2. udg. (Verbum 2005). 

Et uddrag Kyrkohandbokens gudstjenesteordninger kan findes i komplette udgaver af Den svenska psalmboken (antagen av 1986 års kyrkomöte). 

Jeg har indtil videre ikke fundet gudstjenesteordninger på internet, men kun korte generelle vejledninger. 

RITUALER 
Ordningerne for kirkelige handlinger (dop, bikt, konfirmation, vigsel og begravning) findes i Den svenska kyrkohandboken, del I: Den allmänna gudstjänsten och De kyrkliga handlingerna, antagen för Svenska kyrkan av 1986 års kyrkomöta (Første udgave Verbum 1987). Seneste udgave er 3. rev. udgave, som er revideret efter Den svenska evangelieboken 2002 og Bibel 2000 (Verbum 2006). 

Et uddrag af Kyrkohandbokens kirkelige handlinger (Dop, konfirmation, vigsel, begravning, bikt) kan findes i komplette udgaver af Den svenska psalmboken (antagen av 1986 års kyrkomöte). 

Den finske version af Den svenska kyrkohandboken har titlen: Ruotsin kirkon käsikirja, suomenkielisiä jumalanpalveluksia varten, Osa 1: Yleinen jumalanpalvelus ja kirkolliset toimitukset. Seneste udgave er 2. udg. (Verbum 2005). 

De biskoppelige handlinger (biskopsvigning, prästvigning, diakon- och diakonissvigning, sändningshandlingar, mottagningshandlingar, kyrkoinvigningsmässa) findes i Den svenska kyrkohandboken, del II: Vignings-, sändnings-, mottagnings- och invigningshandlingar, antagen för Svenska kyrkan av 1987 års kyrkomöta (Første udgave Verbum 1988). Seneste udgave er 2. rev. udgave, som er let revideret efter Bibel 2000 (Verbum 2003). 

Indtil videre har jeg ikke fundet ritualer for de kirkelige handlinger på internet, men kun almene vejledninger.   

KIRKEÅRETS TEKSTER / EVANGELIEBOKEN
Den nugældende Evangeliebok blev godkendt af kyrkomötet i 2002 og er publiceret med titlen: Den svenska evangelieboken, antagen för Svenska kyrkan av 2002 års kyrkomöte (Verbum 2003). Evangelieboken er også udgivet af Bokförlaget Libris. Der er tre årgange, som til hver søn-  og helligdag i kirkeåret indeholder 3 læsninger: Gammaltestamentlig läsning, epistel og evangelium. Desuden er der til hver søn- og helligdag en "dagens bön" og en psaltarpsalm. 

Evangelieboken findes også i komplette udgaver af Den svenska psalmboken. 

En finsk oversættelse af Evangelieboken er udgivet med titlen: Ruotsin kirkon evangeliumikirja (Verbum 2004). 

De bibelske læsninger til det aktuelle kirkeår kan findes på www.svenskakyrkan.se under afsnittet: Tro - Kyrkans högtider
 

SALMEBOG / PSALMBOK
Den aktuelle salmebog er Den svenska psalmboken, antagen av 1986 års kyrkomöte (Første udgave 1986). Salmebogen udgives i flere forskellige formater m.m. af forlagene Verbum og Libris.  

I 2002 udkom salmebogen med et tillæg af salmerne 701-800: Den svenska psalmboken med tillägg (Verbum 2002 eller senere). Det er formentlig den udgave, som de fleste menigheder bruger. 

Den svenska psalmboken findes også i finsk version: Ruotsin kirkon virsikirja (Verbum 2003).

Den tidligere salmebog havde samme titel: Den svenska psalmboken, av konungen gillad och stadfäst år 1937. Teksten til denne salmebog kan findes på www.runeberg.org. Direkte link her.
 

MUSIKALIER
Den svenska koralboken, I-II (Verbum 1987) indeholder melodier til Den svenska psalmboken 1986. Bind I indeholder melodier til nr. 1-325, og bind 2 indeholder melodier til nr. 326-694 (med udeladelse af Psaltarpsalmer och cantica). Seneste udgave er Verbum 2003-2004. 
Koralboken findes også i en mindre specialudgave: Lilla koralboken, 1-651 & 682-694 (Verbum 1987), samt i et udvalg med lavere toneleje: Den svenska koralboken, urval i lägre sättningar, red. K. Bengtsson (Verbum 2002). 

Tredje bind af Koralboken indeholder gammeltestamentlige salmer m.m.: Den svenska koralboken, Psaltarpsalmer och cantica (Verbum 1988). 

Til den "psaltarpsalm" til hver søndag og helligdag, der blev indført med evangelieboken 2002, findes  melodier i 2-bindsværket: Jubel och sång, psalterpsalmer för kyrkoåret, red. af K.G. Ehntorp & R. Håkansson (Verbum 2004). Det ene bind dækker perioden fra advent til langfredag, og det andet fra påskenat til domssøndagen. 

I tilknytning til Den svenska psalmboken med tillägg (2002 og senere) er der udgivet en koralbog: Koralboken, Tillägg 701-800 (Verbum 2003). 

Der findes også en finsk version af koralbogen: Ruotsin kirkon koraalikirja, I-III (Verbum 2004). Bind I indeholder melodier til salmebogens nr. 1-325 og bind II til nr. 325-694. Det sidste bind III indeholder melodier til de salmer (nr. 701-749 i finsksprogede salmebog), der er hentede fra Finlands evangelisk-lutherske kirkes salmebog.

Melodier beregnet til brug for præsten findes i: Missale för Svenska kyrkan, ordningar för den allmänna gudstjänsten med musik enligt Den svenska kyrkohandboken jämte kyrkoårets kollektböner enligt Den svenska evangelieboken  (Verbum 1988). En senere 2. rev. utg. er udgivet af Verbum 2003. 

Den liturgiske musik til Kyrkohandboken findes i to versioner, en orgeludgave og en korudgave:
Den svenska kyrkohandboken, Musik, Orgelutgåva (1. uppl. 1987, 3. uppl., Verbum 2005).
Den svenska kyrkohandboken, Musik, Körutgåva (Verbum 1990). Udover musik til gudstjenesteordningen indeholder korudgaven også "Psaltarpsalmer och cantica" samt "Gammalkyrkliga introitus". 

I 2008 planlægges udgivet på forlaget Verbum en bog med titlen: Laulakaa ja soittakaa. Den vil indeholde korarrangement af salmebogens finske "psaltarsalmer" med omkvæd samt et udvalg af "psaltarsalmer" fra "evangelieboken", sådan at der er mindst en til hver søndag og helligdag. 

ANDRE PUBLIKATIONER
I serien "Mitt i församlingen", der er udgivet af Svenska kyrkans församlingsnämnd, er udkommet nogle Tillägg till Den svenska kyrkohandboken:

I: Veckans bönegudstjänster (1989).
II: Kyrkoårets gudstjänster (1990).
III-IV: Temamässor/temagudstjänster, särskilda gudstjänster (1993).

I forlængelse af ovenstående er der i 1998 udsendt en bog med titlen: Gudstjänster under kyrkoåret (Verbum 1998). Gudstjenestematerialet i bogen er godkendt af Svenska kyrkans församlingsnämnd; med godkendelse fra domkapitlet kan det bruges som hovedgudstjeneste. 

Salmebogen er udgivet med et tillæg: Den svenska psalmboken, med tillägg (Verbum 2003 og senere). 
I 2006 kom yderligere et tillæg til salmebogen med nyskrevne, nykomponerede og nyoversatte salmer: Psalmer i 2000-talet (Verbum 2006). Hertil hører et musiktryk med samme titel i 3 hefter efter kirkeåret (Verbum 2006-2007). 

OVERSÆTTELSER
Den svenska kyrkohandboken, Utdrag på engelska, franska och tyska (1. uppl. Verbum 1989, ny, utök. uppl. 1997). 

LITURGISK LOVGIVNING
Beslutninger om liturgi og salmebøger træffes af Kyrkomötet, som i 1983 godkendte Den svenska evangelieboken, i 1986 Den svenska psalmboken og i 1986-87 Den svenska kyrkohandboken.  Der bliver løbende vedtaget revisioner og tillæg.
Beslutninger forberedes i Gudstjänstutskottet, i Kyrkostyrelsen og i Biskopsmötet. 

På svenskakyrkan.se kan man læse nærmere om kirkens organisation i afsnittet: Om Svenska kyrkan - Organisation. Der er desuden specielle websteder for Kyrkomötet og for Kyrkostyrelsen
 

KONTAKT
Svenska kyrkans Informationsservice, Svenska kyrkan, S-751 50 Uppsala, mail info@svenskakyrkan.se. Se endvidere www.svenskakyrkan.se
Kyrkokansliet, Svenska kyrkan, har postadresse: S-751 70 Uppsala, og besøgsadresse: Sysslomansgatan 4. 

De svenske deltagere ved det seneste nordiske liturgiske kontaktmøde i Løgumkloster 2007 var Gunnel Fagius, der er musikkonsulent ved Svenska Kyrkan (mail: gunnel.fagius@svenskakyrkan.se), og Tomi Valjus, der arbejder med finsk-sproget liturgi i Svenska Kyrkan (mail: tuomo.valjus@svenskakyrkan.se). 

Denne side er redigeret af provst Holger Villadsen, Alleen 11, Radsted, DK-4990 Sakskøbing. Mail: holger@sejrupvilladsen.dk. Bemærkninger til sidens indhold med forslag, tilføjelser m.m. modtages gerne. Siden oprettet jan. 2008. 

 

Forside  |   dk   |    fi    |   fo   |    gl   |    is   |    no   |    se