www.nordiskliturgi.dk
Forside  |   dk   |    fi    |   fo   |    gl   |    is   |    no   |    se   

SVENSKA KYRKAN

Siden er oprettet i 2008 og revideret i april 2023 efter at kirkemødet i 2017 havde godkendt en ny Kyrkohandbok.

INDLEDNING
Kirkens officielle hjemmeside findes på adressen https://svenskakyrkan.se (set april 2023).
Beslutninger vedrørende liturgi træffes af kyrkomötet, som i 1986 godkendte Den svenska psalmboken, i 2002 Den svenska evangelieboken og i 2017 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan, del I.
Hovedsproget er svensk, men der findes også finske, samiske og andre sproglige versioner af de liturgiske ordninger. 
De liturgiske bøger er for det meste udgivet af forlaget Verbum (Stockholm), som informerer om aktuelle udgivelser på adressen: https://www.verbum.se (set april 2023).
Kyrkohandboken kan findes i elektronisk form på den svenske kirkes hjemmeside:
https://svenskakyrkan.se/kyrkohandboken (set april 2023).

GUDSTJENESTER
Den nuværende gudstjenesteordning blev vedtaget af kirkemødet i den svenske kirke i 2017 og afløste en tidligere ordning fra 1986.
Ordningen findes bogtrykt i Kyrkohandbok för Svenska kyrkan, del I, antagen för Svenske kyrkan av 2017 års kyrkomöte (Svenska kyrkan / Verbum 2018). 
I elektronisk form findes gudstjenesteordningen på adressen: https://svenskakyrkan.se/kyrkohandboken (set april 2023). Her findes kyrkohandboken på svensk, men også på flere minoritetssprog og fremmedsprog.

Udover ordninger for den almindelige gudstjeneste indeholder kyrkohandboken også ritualer for de kirkelige handlinger: Dop, Bikt, Konfirmation, Vigsel og Begravning. 

Gudstjenesteordningen er udformet fleksibelt, sådan at håndbogen giver mulighed for at fejre gudstjeneste på flere forskellige måder. Nogle formuleringer og bønner skal anvendes, mens andre er forslag og kan udelades eller erstattes af andre muligheder. Som udgangspunkt er der tre forskellige gudstjenestetyper, men de er beskrevet under et:

  • Högmässa: gudstjänst med nattvard med fler fasta moment.
  • Mässa: gudstjänst med nattvard med färre fasta moment. 
  • Gudstjänst: gudstjänst utan nattvard med färre faste moment.

Gudstjenesteordniningerne (og de kirkelige handlinger) fra kirkehåndbogen 2017 findes også trykt i en bog, hvor der er noder til de gudstjenesteled, der kan synges:
Missale för Svenska kyrkan: Ordningar för den allmänna gudstjänsten med musik samt musik i De Kyrkliga handlingarna enligt Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del I
(Svenska kyrkan / Verbum 2018).
Musikken til gudstjenestens faste led er udgivet i et særskilt bind: Kyrkohandbok för Svenska  kyrkan: Musikvolym (Antagen för Svenska kyrkan av 2017 års kyrkomöte, Stockholm: Verbum 2018)
Uddrag af Kyrkohandboken 2017 er trykt i de seneste udgaver af Den svenska psalmboken med tillägg (Svenska kyrkan och Verbum  2018).
Den finske version af den svenske kirkehåndbog fra 2017 har titlen: Ruotsin kirkon käsikirja (Stockholm: Verbum 2020).

Den tidligere svenske kirkehåndbog fra 1986 blev trykt i bogen Den svenska kyrkohandboken, del I: Den allmänna gudstjänsten och De kyrkliga handlingerna, antagen för Svenska kyrkan av 1986 års kyrkomöte. Den udkom i forskellige udgaver, herunder en  3. rev. udgave fra 2006, revideret efter Bibel 2000 og Den svenska evangelieboken 2002. 
Der skelnedes i denne kirkehåndbog mellem "Huvudgudstjänster" og "Övriga gudstjänster", og inden for hver gruppe yderligere efter, om det var med nadver eller uden nadver. 

Den tidligere finske version af Den svenska kyrkohandboken havde titlen: Ruotsin kirkon käsikirja, suomenkielisiä jumalanpalveluksia varten, Osa 1: Yleinen jumalanpalvelus ja kirkolliset toimitukset. Der var en 2. udgave fra 2005. 

RITUALER 
Ordningerne for de kirkelige handlinger er en del af Kyrkohandbok för Svenska kyrkan (Antagen för Svenska kyrkan av 2017 års kyrkomöte). Ritualerne kan derfor findes trykt og publiceret i de samme bøger, på de samme sprog og på de samme steder som anført ovenfor i afsnittet om "Gudstjenester". I kirkehåndbogen er der følgende ritualer:

  • Dop
  • Bikt
  • Konfirmation
  • Vigsel
  • Begravning
De biskoppelige handlinger (biskopsvigning, prästvigning, diakon- och diakonissvigning, sändningshandlingar, mottagningshandlingar, kyrkoinvigningsmässa) findes i Den svenska kyrkohandboken, del II: Vignings-, sändnings-, mottagnings- och invigningshandlingar, antagen för Svenska kyrkan av 1987 års kyrkomöta (Første udgave: Verbum 1988). Der er senere udgivet en anden revideret udgave (Stockholm: Verbum 2014). 

Forud for den nuværende kirkehåndbog, som blev vedtaget af kirkemødet i 2017, var der en kirkehåndbog, som var blevet vedtaget af kirkemødet i 1986. Her fandtes der ordninger for kirkelige handlinger (dop, bikt, konfirmation, vigsel og begravning). Ritualerne blev trykt i Den svenska kyrkohandboken, del I: Den allmänna gudstjänsten och De kyrkliga handlingerna, antagen för Svenska kyrkan av 1986 års kyrkomöta (Første udgave Verbum 1987). Den blev trykt i senere udgaver, herunder en 3. rev. udgave, som var revideret efter Den svenska evangelieboken 2002 og Bibel 2000 (Verbum 2006). 

Den tidligere finske version af Den svenska kyrkohandboken havde titlen: Ruotsin kirkon käsikirja, suomenkielisiä jumalanpalveluksia varten, Osa 1: Yleinen jumalanpalvelus ja kirkolliset toimitukset. Seneste udgave er 2. udg. (Verbum 2005). 

KIRKEÅRETS TEKSTER / EVANGELIEBOKEN
Den nugældende Evangeliebok blev godkendt af kyrkomötet i 2002 og er publiceret med titlen: Den svenska evangelieboken, antagen för Svenska kyrkan av 2002 års kyrkomöte (Stockholm: Verbum 2003).
Der er senere udgivet en anden udgave (Stockholm: Verbum 2019).
Evangelieboken er også udgivet af Bokförlaget Libris: Den svenska evangelieboken med tillägg (Ôtebro: Bokförlaget Libris 2003).
Der er tre årgange, som til hver søn-  og helligdag i kirkeåret indeholder 3 læsninger: Gammaltestamentlig läsning, epistel og evangelium. Desuden er der til hver søn- og helligdag en "dagens bön" og en psaltarpsalm. 

Evangelieboken findes også i komplette udgaver af Den svenska psalmboken. 
En finsk oversættelse af Evangelieboken er udgivet med titlen: Ruotsin kirkon evangeliumikirja (Stockholm: Verbum 2004). 

På den svenske kirkes hjemmeside kan man finde de bibelske læsninger til den kommende søndag, til kirkeårets fester eller til alle kirkeårets søndage og helligdage.
https://svenskakyrkan.se/hogtider (set april 2023).
https://svenskakyrkan.se/kyrkoaret (set april 2023).
https://svenskakyrkan.se/kyrkoaret/bibeltexter (set april 2023)

 

SALMEBOG / PSALMBOK
Den aktuelle salmebog er Den svenska psalmboken, antagen av 1986 års kyrkomöte (Første udgave 1986). Salmebogen udgives i flere forskellige formater m.m. af forlagene Verbum og Libris.  

I 2002 udkom salmebogen med et tillæg af salmerne 701-800: Den svenska psalmboken med tillägg (Stockholm: Verbum 2002, eller senere). Det er formentlig den udgave, som de fleste menigheder bruger. 
Efter vedtagelsen af en ny Kyrkohandbok i 2017 er der udgivet en udgave af Den svenska psalmboken, som indeholder et uddrag af Kyrkohandboken 2017.
Se nærmere hos forlaget Verbum: https://verbum.se/psalmbocker (set april 2023).
Det svenske kirkemøde er begyndt at overveje en revision af salmebogen fra 1986.
Se nærmere på kirkens hjemmeside: https://svenskakyrkan.se/psalmboken (set april 2023).
Jeg har ikke (april 2023) kunnet finde salmebogens tekst og melodier på internettet.

Den svenska psalmboken findes også i finsk version: Ruotsin kirkon virsikirja (Stockholm: Verbum 2003, og senere).

Den tidligere salmebog havde samme titel: Den svenska psalmboken, av konungen gillad och stadfäst år 1937. Teksten til denne salmebog kan findes på http://www.runeberg.org. Direkte link her.
 

MUSIKALIER
Den svenska koralboken, I-II (Stockholm: Verbum 1987) indeholder melodier til Den svenska psalmboken 1986. Bind I indeholder melodier til nr. 1-325, og bind 2 indeholder melodier til nr. 326-694 (med udeladelse af Psaltarpsalmer och cantica). Seneste udgave er Verbum 2003-2004. 
Koralboken findes også i en mindre specialudgave: Lilla koralboken, 1-651 & 682-694 (Verbum 1987), samt i et udvalg med lavere toneleje: Den svenska koralboken, urval i lägre sättningar, red. Kjell Bengtsson (Stockholm: Verbum 2002). 

Tredje bind af Koralboken indeholder gammeltestamentlige salmer m.m.: Den svenska koralboken: Psaltarpsalmer och cantica (Stockholm: Verbum 1988). 

Til den "psaltarpsalm" til hver søndag og helligdag, der blev indført med evangelieboken 2002, findes  melodier i 2-bindsværket: Jubel och sång, psalterpsalmer för kyrkoåret, red. af Karl Göran Ehntorp & R. Håkansson (Stockholm: Verbum 2004). Det ene bind dækker perioden fra advent til langfredag, og det andet fra påskenat til domssøndagen. 

I tilknytning til Den svenska psalmboken med tillägg (2002, og senere) er der udgivet en koralbog: Koralboken, Tillägg 701-800 (Stockholm: Verbum 2003). 

Der findes også en finsk version af koralbogen: Ruotsin kirkon koraalikirja, I-III (Verbum 2004). Bind I indeholder melodier til salmebogens nr. 1-325 og bind II til nr. 325-694. Det sidste bind III indeholder melodier til de salmer (nr. 701-749 i finsksprogede salmebog), der er hentede fra Finlands evangelisk-lutherske kirkes salmebog.

Korarrangementer af salmebogens finske "psaltarsalmer" med omkvæd samt et udvalg af "psaltarsalmer" fra "evangelieboken" blev udgivet i bogen: Laulakaa ja soittakaa: Ruotsin kirkon psalmimusiikkia, udgivet af Tuomo Vajlus (Stockholm: Verbum 2009). 

Som en del af Kyrkohandboken fra 2017 blev der udgivet et bind med musikken til gudstjenesternes faste led: Kyrkohandbok för Svenska kyrkan: Musikvolym (Stockholm: Verbum 2018). Musikbindet indeholder musikken til Kyrkohandboken, Gudstjänstmusik A-E. Der findes også en finsk og en samisk version af musikbindet. 

Specielt til brug for præsten er der endvidere udgivet en version af Kyrkohandboken, som også indeholder musikken fra Kyrkohandbokens Musikvolym: Missale för Svenska kyrkan (Svenske kyrkan & Verbum 2018).

En oversigt over udgivelserne i tilknytning til Kyrkohandboken 2017 kan findes
https://svenskakyrkan.se/kyrkohandboken (set april 2023), samt hos forlaget Verbum
https://verbum.se (set april 2023).

I det følgende henvises til de musikalier, som tidligere var blevet udgivet i tilknytning til Kyrkohandboken fra 1986: Missale för Svenska kyrkan, ordningar för den allmänna gudstjänsten med musik enligt Den svenska kyrkohandboken jämte kyrkoårets kollektböner enligt Den svenska evangelieboken  (Stockholm: Verbum 1988). En 2. rev. utg. blev udgivet af Verbum 2003. 

Den liturgiske musik til Kyrkohandboken fra 1986 fandtes i to versioner, en orgeludgave og en korudgave:
Den svenska kyrkohandboken, Musik, Orgelutgåva (1. uppl. 1987, 3. uppl., Verbum 2005).
Den svenska kyrkohandboken, Musik, Körutgåva (Verbum 1990). Udover musik til gudstjenesteordningen indeholder korudgaven også "Psaltarpsalmer och cantica" samt "Gammalkyrkliga introitus". 

ANDRE PUBLIKATIONER
Efterfølgende er skrevet i 2008, og jeg har ikke gjort noget forsøg på at ajourføre afsnittet.

I serien "Mitt i församlingen", der er udgivet af Svenska kyrkans församlingsnämnd, er udkommet nogle Tillägg till Den svenska kyrkohandboken:

I: Veckans bönegudstjänster (1989).
II: Kyrkoårets gudstjänster (1990).
III-IV: Temamässor/temagudstjänster, särskilda gudstjänster (1993).

I forlængelse af ovenstående er der i 1998 udsendt en bog med titlen: Gudstjänster under kyrkoåret (Verbum 1998). Gudstjenestematerialet i bogen er godkendt af Svenska kyrkans församlingsnämnd; med godkendelse fra domkapitlet kan det bruges som hovedgudstjeneste. 

Salmebogen er udgivet med et tillæg: Den svenska psalmboken, med tillägg (Verbum 2003 og senere). I 2006 kom yderligere et tillæg til salmebogen med nyskrevne, nykomponerede og nyoversatte salmer: Psalmer i 2000-talet (Verbum 2006). Hertil hører et musiktryk med samme titel i 3 hefter efter kirkeåret (Verbum 2006-2007). 

OVERSÆTTELSER
På kirkens hjemmeside kan man finde oversættelser af Kyrkohandboken 2017 til finsk, samisk, nationale minoritetssprog og til moderne fremmedsprog
https://svenskakyrkan.se/kyrkohandboken (set april 2023).

Der findes desuden en bogtrykt version af oversættelserne til moderne fremmedsprog: Handbok för Svenska kyrkan, del I: I urval på engelska, franska, spanska, tyska. Antagen för Svenska kyrkan av 2021 års kyrkomöte (Svenska kyrkan & Verbum 2022).

Den tidligere Kyrkohandbok fra 1986 forelå også oversat i uddrag i bogtrykt form:
Den svenska kyrkohandboken, Utdrag på engelska, franska och tyska
(1. uppl. Verbum 1989, ny, utök. uppl. 1997). 

LITURGISK LOVGIVNING
Beslutninger om liturgi og salmebøger træffes af Kyrkomötet, som i 1986 godkendte Den svenska psalmboken, i 2002 Den svenska evangelieboken og i 2017 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan. Der bliver løbende vedtaget revisioner og tillæg.
Beslutninger forberedes i Gudstjänstutskottet, i Kyrkostyrelsen og i Biskopsmötet. 

På hjemmesiden www.svenskakyrkan.se kan man læse nærmere om kirkens organisation i forskellige underafsnit (alle set april 2023):
https://svenskakyrkan.se/organisation
https://svenskakyrkan.se/kyrkomotet
https://svenskakyrkan.se/biskopsmotet
https://svenskakyrkan.se/kyrkostyrelsen

 

KONTAKT
Svenska kyrkans Informationsservice, Svenska kyrkan, S-751 50 Uppsala, mail info@svenskakyrkan.se eller kyrkostyrelsen@svenskakyrkan.se. Se endvidere https://www.svenskakyrkan.se
Kyrkokansliet, Svenska kyrkan, har postadresse: S-751 70 Uppsala, og besøgsadresse: Sysslomansgatan 4. 

Denne side er redigeret af provst Holger Villadsen, Rådhusgade 25, DK-4990 Sakskøbing. Mail: holger@sejrupvilladsen.dk. Bemærkninger til sidens indhold med forslag, tilføjelser m.m. modtages gerne. Siden oprettet jan. 2008. Den er ajourført april 2023. 

 

Forside  |   dk   |    fi    |   fo   |    gl   |    is   |    no   |    se