www.nordiskliturgi.dk

LITURGISKE LINK

Her findes diverse link, som vedrører nordisk liturgi, men ikke  er knyttet til et bestemt land. 

Leitourgia - nordisk liturgisk netværk. Et nordisk "mødested" for drøftelse af gudstjeneste og udveksling af information. Netværket blev grundlagt i 2005. Der holdes en årlig konference, og der findes desuden nogle seminarer. 

Societas Liturgica. En international, økumenisk forening for liturgiske studier og liturgisk fornyelse. Foreningen blev grundlagt i 1967, afholder hvert andet år en kongres og udgiver et engelsk tidsskift Studia Liturgica.  

   

Forside  |   dk   |    fi    |   fo   |    gl   |    is   |    no   |    se